2017. május 31-én egy olyan új tagozat alakult meg, mely egy kicsit eltérő módon, elsősorban a fiatal tehetségeket megszólító munkába kívánt kezdeni. Megalakulásának fő céljaként tűzte ki, hogy mind az egyetemeket, mind pedig a középiskolákat bevonja egy olyan tudományos életbe, egy olyan tudományos munkába, ahol a tudni, a kutatni vágyó fiataloknak enged teret, ahol megmutathatják elhivatottságuk mértékét a tudomány felé.

A tagozat nóvum a GTTSZ életében, tekintettel arra, hogy tevékenységében egyszerre jelennek meg a tudományterületek neves képviselői és az ún. „tudósjelölt” fiatalok. Ezzel a közös munkával mind a GTTSZ, mind pedig a tagozat célja az, hogy a fiatal generációt ösztönözze, szakmailag segítse, hogy ezáltal kiváló tudományos eredmények szülessenek.

Az Ifjúsági Tagozat megalakulásával a GTTSZ feladatául tűzte ki, hogy egészen a középiskola 9. osztályos tanulóitól kezdve, az egyetemi hallgatóig bezárva egyfajta iránymutatást, segítséget adjon a tudomány felé érdeklődők részére. A szakmai fórumok, konferenciák egy interaktív módon vonnák be azon fiatalokat, akik a tudást birtokolják, de esetleg még nem érzik azt a magabiztosságot, amivel bátran léphetnek céljaik elérése felé.

Világunkkal egyetemben változik az emberiség, az ipar, a technológia. Új kihívások, ismeretlenek jelennek meg, amit az emberiségnek nem szabad veszni hagyni. Az Ifjúsági tagozat célja, a tudás a tudomány széles skáláján való átadása a fiatalok részére, kiemelkedő tudással rendelkező fiatalok segítségével.

Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége, Ifjúsági Tagozata 2018. december 20-án kibővített ülést tartott. Az ülés alkalmával Tagozatunk 9 középiskolai kiemelkedő tudású tanulóval, mint tagokkal bővült ki.

Gyarmati Annamária

a GTTSZ Ifjúsági Tagozatának társelnöke