Az Alapszabály 2.2. pontja lényegében felsorolja azokat a szolgáltatásokat is, melyet Szövetségünk jogi tagjai érdekében közvetve, vagy közvetlenül tesz.

Az Alapszabályban rögzítetteken túl Szövetségünk további konkrét szolgáltatásokat is biztosít:

A GTTSZ fórumokat, rendezvényeket szervez, melyeken a résztvevők kifejthetik nézeteiket, tapasztalatokat cserélhetnek, és kapcsolatokat létesíthetnek. Véleményeiket, javaslataikat megfogalmazhatják a készülő, vagy már érvényben lévő jogszabályokkal kapcsolatban, új információk birtokába juthatnak.

Postázzuk részükre írásos kiadványainkat, melyek időszerű gazdasági és gazdálkodási témákkal foglalkoznak, rövid- és hosszú távú stratégiai és taktikai javaslatokat fogalmaznak meg. Szövetségünk Hírlevele, valamint más írásos dokumentumokat ingyenesen juttatjuk el jogi tagjainknak.

Kiadványok (cégismertetők, termékismertetők, katalógusok) szerkesztése, illetve több nyelven történő kiadása, megbízás alapján.

Jogi tanácsadás (adó, vám, hitel, stb.), megbízás alapján.

Igények alapján szakmai konferenciák szervezése.

Bemutatkozó hirdetési felület biztosítása a Hírlevélben és honlapunkon.

Szakmai képzések és továbbképzések szervezése, megbízás alapján.

Országos szakértői tevékenység (anyagvizsgálat, nyomástartó edények ellenőrzése, hatósági igazolás biztosítása), megbízásos alapon.