Kialakuló együttműködés a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége és a Nemzetgazdasági Minisztérium között

2016. február 24-én sikeres egyeztetés zajlott a GTTSZ és az NGM között. Cseresnyés Péter munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár fogadta Valenta Lászlót, a GTTSZ elnökét, Szegner László főtitkárhelyettest, Janzsó Antalt, a nyugat-dunántúli régió elnökét, Dr. Dános Valért, a Belügyminisztérium Közszolgálati és Személyzetfejlesztési Főigazgatóság vezetőjét, valamint Dr. Szurmay Lászlót szakképzési szakértőt.

Államtitkár úr ismertette a szakképzési- és a foglalkoztatás-politika aktuális kérdéseit. Hangsúlyozta, hogy közel 100 ezer ember érintett a közmunka-programban, mely a problémák ellenére sikeresnek tekinthető. Feladatként jelölte meg, hogy a program folytatásában a minőségi szemlélet kerüljön előtérbe. Azon dolgoznak, hogy a kellően motiváltakat és felkészülteket minél nagyobb arányban tudják visszavezetni az elsődleges munkaerő-piacra, a többiek számára pedig megfelelő képzéssel biztosítani kell az alapkompetenciák minél jobb elsajátítását, és erősíteni az egyéni felelősségvállalást.

A több mint egy óráig tartó konstruktív gondolatcsere során az együttműködés számos területe napirendre került. Államtitkár úr vállalta, hogy munkatársaival együtt készséggel állnak a GTTSZ rendelkezésére előadások megtartásával, tájékoztatással az időszerű munkaerő-piaci és szakképzési kérdésekről.

Leave a reply