A Paks II. fejlesztési projekt jelenlegi helyzete

A Paks II. fejlesztési projekt jelenlegi helyzete

„Az energiatudatos társadalom kialakításáért”
Országos energiahatékonysági, energiatakarékossági rendezvény

A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége
és a Társadalmi Egyesülések Országos Szövetsége szervezésében kerül megrendezésre a
„Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban, a globális világban?”
című előadás- és vitasorozatszakmai fóruma, amelynek témája:
„A Paks II. fejlesztési projekt jelenlegi helyzete”

A konferencia ideje:
2017. március 1. (szerda), 10.00 – 12.00 óráig

A konferencia helye:
Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér
I. emeleti Konferencia-terem
1067 Budapest VI., Eötvös u. 10.

Az előadás- és vitasorozaton a részvétel térítésmentes!

hatvani_aszodi szabo sandor
kozonseg (1) Echo es Hir TV kamerai
aszodi1

„A Paks II. fejlesztési projekt jelenlegi helyzete”

A konferencián Prof. Dr. Aszódi Attila kormánybiztos előadásában reális és igen részletes képet kaptunk a Paks II. projekt előkészítése során az elmúlt időszakban végzett munkákról, az engedélyezési folyamat lényeges elemeiről és jelenlegi állásáról.

Az erőmű üzemeltetéséhez mintegy 6000 különféle engedéllyel kell rendelkezni.

A jelen időszak fő tevékenysége a környezetvédelmi engedélyezés és a telephely engedélyezés lezárásához szükséges feladatok elvégzése.

A Környezeti Hatástanulmányt – amely azt vizsgálta meg, hogy az atomerőművi blokkok egyes életciklusaikban milyen hatással vannak a környezetre – az illetékes hatóság részletesen elemezte és ennek alapján 2016. szeptemberében kiadta a projekt létesítéséhez szükséges környezetvédelmi engedélyt. Ezt két „zöld” szervezet megfellebbezte, úgyhogy jelenleg a másodfokú eljárás van folyamatban.

A telephely alkalmasságának eldönthetőségéhez részletes vizsgálat alá kellett vetni mindazon külső emberi- és természeti- eredetű veszélyforrásokat, amelyek alkalmatlanná tehetnék a telephelyet az atometőművi blokkok létesítésére. E veszélyeztető tényezők feltárására és előfordulási valószínűségük elemzésére többek között, a legkorszerűbb tudományos módszereket alkalmazó, igen sokrétű földtani, hidrológiai, meteorológiai vizsgálatokat végeztek. Ezek  figyelembevételével készült el a három kötetből álló Telephelyi Biztonsági Jelentés, amelynek fő megállapításai azt támasztják alá, hogy nincs olyan körülmény, ami a vizsgált területen kizárná atomerőmű létesítését, vagyis a telephely alkalmas az új blokkok befogadására. E jelentés 2016. októberében benyújtásra került a telephely engedélyezésében illetékes hatósághoz.

Immár negyedik éve folynak az EU illetékes szerveivel az egyeztetések. Az EU által vizsgált hat témakör közül ötben már a projekt számára kedvező döntés született. Így a projekt EU szabályrendszerének megfelelő megvalósíthatósága szempontjából már csak egyetlen nyitott kérdés van: az állami támogatások megfelelőségének vizsgálata. A konferencia résztvevői a hozzászólások és vita során kifejezték reményüket ezen akadály elhárulása vonatkozásában is.

Hatvani György s.k.
a GTTSZ Energiatagozatának elnöke

 

Meghívó letöltése

Jelentkezési lap letöltése

 

Az előadások vetített prezentációi és az előadásokról készült felvételek a letöltés menüpont alatt tekinthetők meg.

Leave a reply